วิธีฝึก Speaking skill 
  1. เวลาพูด ให้สร้างประโยคด้วย S+V+O  และหากมี Conjunction  ก็ต้องเตรียม 2 ประโยคทันที (ประโยคดูจาก Verb แท้ที่มีการผัน)
1) ทำการศึกษาบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์
 -  หาข้อมูลจาก Internet หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อให้รู้เกี่ยวกับปรัชญาการทำงานของบริษัทนั้นๆ ธุรกิจดีหรือไม่ดี ใครเป็นผู้บริหารสำคัญจะได้พอพูดออกมาได้เวลาสัมภาษณ์ 
 
ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหน หรือสังคมใด คำว่า "อัจฉริยะ"  สามารถดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดานักอ่านได้ดี ทำให้มีหนังสือมากมายนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นอัจฉริยะ
 
เรื่อง คิดแล้วรวยอย่างเศรษฐีอเมริกัน จากหนังสือ The millionaire mind ผู้แต่งคือ Thomas Stanley ข้อมูลในการเขียนมาจากการสัมภาษณ์บรรดาเศรษฐีอเมริกัน
 
เรื่อง คิดแล้วรวยอย่างเศรษฐีอเมริกัน จากหนังสือ The millionaire mind ผู้แต่งคือ Thomas Stanley ข้อมูลในการเขียนมาจากการสัมภาษณ์บรรดาเศรษฐีอเมริกัน
เรื่อง คิดแล้วรวยอย่างเศรษฐีอเมริกัน จากหนังสือ The millionaire mind ผู้แต่งคือ Thomas Stanley ข้อมูลในการเขียนมาจากการสัมภาษณ์บรรดาเศรษฐีอเมริกัน
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง ต้องประกอบด้วย การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การฟังอาศัยการฝึกทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กันไป ได้แก่ การฝึกฟังแบบจับใจความทั้งหมด และการฝึกฟังแบบลงรายละเอียด หมั่นอ่านหนังสือเป็นประจำ
บทความที่นำเสนอมาจากหนังสือเรื่อง Becoming a Category of One แต่งโดย Joe Calloway ที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น บริษัท BMW เป็นต้น
 

สุดยอดยุทธวิธีในการสัมภาษณ์งานหรือสอบชิงทุนการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  มีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@