แนะนำคอร์สเรียน
Loading...
 

 
People are always trying to improve their intelligence. They study very hard, read a lot and learn by experiences.
 
สนใจ CD อื่น ๆ และอ่านบทสรุปคัดย่อของแต่ละสัปดาห์ เชิญคลิ๊กไปที่ www.drboonchai.com
หรือติดต่อ 02-9372121
  
 
Dr.Boonchai in the Media
 
Dr.Boonchai's Lectures at Corporations and Government Agencies
 
เที่ยวต่างประเทศกับ
ดร.บุญชัย
 
บรรยากาศการเรียนของ
Fast English
 
รายการ
New Dimensions
 
บรรยากาศการเรียน
ที่ต่างประเทศ
 
Photo Albums
 
Music
 
Movies Trailers
 
Live Radio from USA
 
Collocation Quiz
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์
ได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรรณ จิตเมตตา
สอบ TOEIC ได้ 830 คะแนน
 
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤติน บิลอับดุลล่าห์
ได้รับ Internship ในการทำวิจัย ที่ The University of Michigan เป็นระยะเวลา 1 ปี
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกัญญาณัฐ อนันต์ศิริประภา
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English
 สอบ TOEFL ได้คะแนน 105 iBT
ขอแสดงความยินดีกับ คุณธนชัย ทัศนาวิวัฒน์
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English
 สอบ TOEFL ได้คะแนน 101 iBT
ขอแสดงความยินดีกับ คุณภาณุวัศร์ แก้วปัญญา
ได้รับการตอบรับจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สาขา Civil Engineering
  More Success Cases>>
มุูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์
สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา
จำนวน 300 คน จาก 10 ประเทศในภูมิภาค 

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน

ทุนปริญญาโทหรือปริญญาเอก Henley Business School
มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

ทุนปริญญาตรีและปริญญาโท University of Bristol 
มอบทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ
 

More Scholarships

 
   
 
"Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself."
- Rumi: 13th-century Persian poet
"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage"
- Lao Tzu
"The secret to success is to know something nobody else does."
- Aristotle : Greek philosopher and scientist
"Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get."
- Dale Carnegie
More  
 

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
If you want others to be happy, practice compassion.If you want to be happy, practice compassion.
As soon as you honor the present moment, all unhappiness and struggle dissolve, and life begins to flow with joy and ease.
"The thought manifests as the word; the word manifests as the deed; the deed develops into habit; and habit hardens into character."

More  
 
Americans
In good weather, my friend Mark always let his yellow-naped Amazon parrot, Nicky, sit on the balcony of his tenth-floor apartment...
Americans
A first grade teacher explains to her class that she is an American.She asks her students to raise their hands if they were American too 
Late for Work
Johnson, who always shows up for work on time, comes in an hour late, his face scratched and bruised, his glasses bent. "What happened to...
Broken Machine
Our copier was on the fritz so I put a note on it: "Service has been called." When the technician told me he had to order parts, I added...
Transportation
I was on the subway sitting on a newspaper, and a guy comes over and asks, "Are you reading that?"

More

 
 
เก่งภาษาอังกฤษได้ใน 1 เดือน
เรียนภาษาอังกฤษ กับดร.บุญชัย
ที่นี่.. ที่ FAST ENGLISH
 
ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
เจาะค่าเทอม 10 มหาวิทยาลัยดังระดับโลก
การไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาหลายคน...
Girls have quietly repurposed the...
Facebook Totally Screwed with a Bunch of People in the Name of Science
More  
 
 
If you have frequent headaches, look at what you eat.
Foods and beverages may play a role in some headaches,
If you want to treat yourself, dark chocolate is the way to go.
It’s better than milk chocolate because of its high concentration of cocoa,
Snack on dried fruits, but weigh the advantages and disadvantages.
Because drying the fruit reduces water,
One studyfound that people who ate three cups of low-fat salad before ...
packaged as an instant- soup “lunch-in-a-mug.”
More  
 
จัดโดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งสู้เจ้าของภาษาได้ วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง ต้องประกอบด้วย การฟัง การอ่าน...
ปลุกจิตให้ตื่นด้วยพลังแห่งความรู้สึก พลังแห่งความรู้สึกจะทำให้เรามีความสุข รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และสามารถนำเอาหลักพุทธธรรม...
เส้นทางสู่ความเป็นอัจฉริยะ 5 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหน หรือสังคมใด คำว่า "อัจฉริยะ" สามารถดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดา...
 
 
 

 
@
Copyright © 2011 เรียนภาษาอังกฤษ All Rights Reserved. 
สถาบันสอนภาษา FAST ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษ รู้เร็วและอย่างมีหลัก เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่จำได้ง่าย