1. Fast English ให้แผนที่ของการเรียนภาษาอังกฤษ
Fast English ให้แผนที่ของการเรียนภาษาอังกฤษที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดจบของการเรียนภาษา ไม่ใช่เรียนไปเรื่อยๆ ใช้แต่ความรู้สึกและความเคยชิน แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอย่างแท้จริง และเมื่อนานไป ก็จะลืมสิ่งที่เรียนไปจนหมดสิ้น แต่ Fast English จะตีกรอบการเรียนภาษาให้เห็นอย่างชัดเจนจนจำได้ขึ้นใจ เหมือนดั่งยืนอยู่บนเนินเขา มองเห็นต้นไม้ แม้น้ำ ลำธารและโขดหินอย่างชัดเจน จำภาพได้อย่างแม่นยำ
 
 
 
 
 
2. Fast English เน้นให้คนพูดและเขียนอังกฤษได้ถูกต้อง
Fast English เชื่อว่า คนที่พูดและเขียนอังกฤษได้ถูกต้อง จำเป็นต้องมีคำศัพท์ที่พูดจริงและเขียนจริงอย่างเพียงพอ มี Grammar อันคมเฉียบเพื่อร้อยคำต่างๆ ที่เจ้าของภาษาใช้พูดและเขียน และต้องมี collocations หรือ patterns ของวลีที่จำเป็นเพื่อทำให้ประโยคงดงามและสละสลวย
 
 
 
 
 
3. Fast English ได้คัดกรองและรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้จริงเขียนจริง
Fast English ได้คัดกรองและรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้จริงเขียนจริงในการเรียนต่อและในหน้าที่การงาน ไม่ใช่เจอคำศัพท์คำก็เสียเวลาเปิด dictionary และเดาความหมายไปเรื่อยๆ ทำให้สมาธิที่ใช้ในการพูดฟังอ่านเขียนหลุดกระจายไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้อีกต่อไป
 
 
 
 
 
4. Fast English สกัดกฎ Grammar 25 กฎ
Fast English ได้คัดกรองและรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้จริงเขียนจริงในการเรียนต่อและในหน้าที่การงาน ไม่ใช่เจอคำศัพท์คำก็เสียเวลาเปิด dictionary และเดาความหมายไปเรื่อยๆ ทำให้สมาธิที่ใช้ในการพูดฟังอ่านเขียนหลุดกระจายไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้อีกต่อไป
 
 
 
 
 
5. Fast English ใส่ใจใน collocations หรือ patterns ของวลีต่างๆ
ถ้าให้เปรียบคำศัพท์เหมือนดอกมะลิของพวงมาลัย Grammar ก็เหมือนเชือกด้ายที่ร้อยดอกมะลิเข้าด้วยกัน และพวกมาลัยจะสวยงามได้ก็ต้องมีดอกกุหลาบดอกจำปีและดอกรักเป็นต้น ฉันใดฉันนั้น ประโยคต้องมี collocations หรือ patterns ของวลีต่างๆ ซึ่งจะทำให้คำต่างๆ ในประโยคและ grammar มีความสละสลวยมากขึ้น ฟังลื่นหู มองสบายตา
 
 
 
 
 
6. ครูผู้สอนรอบรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
ครูผู้สอนรอบรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง นอกจากจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จุฬา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์การทูตจากมหาวิทยาลัย Top Ten ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีประสบการณ์การทำงานด้านการทูตและการธนาคาร จึงสามารถรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนมีประสบการณ์การสอนมานานนับสิบปี และทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จมามากมายดังเห็นได้ใน Success cases ข้างล่างนี้ Fast English ไม่ใช่โรงเรียนสอนเก็งข้อสอบโดยทั่วไป แต่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักหน้าตาของภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ชั่วชีวิต
 
 
 
 
 
7. Fast English มี DVD ทบทวนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่แข็งแรง
Fast English มี DVD ทบทวนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่แข็งแรง เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่วนนักศึกษาที่ต้องการความแม่นยำและเชี่ยวชาญ ก็สามารถมาดู backup DVD ได้เช่นกัน นอกจากนั้น นักศึกษาที่ต้องการเรียนแบบ intensive เพื่อให้จบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถมาดู DVD เพิ่มเติมได้หรือลง Intensive Course เพราะ Fast English เน้นการสนองตอบต่อความต้องการและความสำเร็จของนักศึกษาเป็นประการสำคัญ เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมั่นใจและคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป
 
 
 
 
 
8. Fast English มี special promotions
Fast English มี special promotions บ่อยครั้งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนได้ทุกสาขา เช่น Gold card และ Silver card membership ทำให้นักศึกษามั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถถามคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ทุกเรื่องจนได้คำตอบเป็นที่พอใจ ทั้ง 3 สาขาของ Fast English คือที่สีลม สยามสแควร์ และเซ็นทรัลลาดพร้าว ล้วนแต่สะดวกสบายในการเดินทางเพราะมีสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินอยู่ติดกับโรงเรียน
 
ดังนั้น สำหรับผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ เชิญลงทะเบียนวันนี้เลยครับที่ Fast English เพื่อเริ่มเดินทางสู่จุดหมายทางด้านภาษาให้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว คนที่เก่งภาษาอังกฤษก็จะสามารถ “เปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ และเปลี่ยนตระกูล” เพื่อความเจริญ ความมั่งคั่ง และความผาสุกอย่างต่อเนื่องและตลอดไป
 
 
 
 
เก่งภาษาอังกฤษ เปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ เปลี่ยนตระกูล

 

 
 
 
Grammar Course
 นักศึกษาจะทำความเข้าใจกฎ Grammar อันเฉียบขาด 25 กฎ ซึ่งคณาจารย์ระดับปริญญาเอกของสถาบันได้ทำการศึกษาและรวบรวมตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จนสามารถได้ทุนต่างๆ มากมาย และเป็นหนึ่งทางด้านภาษาอังกฤษมาตลอด กฎเหล่านี้ง่ายต่อการจำและการเข้าใจเพราะผู้สอนได้กลั่นกรองจากความคิดและความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ อธิบายอย่างชัดเจนด้วยคำไม่กี่คำ แต่เป็นกุญแจไขสู่ความเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งหมด

Multi-English Skills/TOEFL
 ต้องการให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทางด้าน Listening, Speaking, Reading และ Writing อย่างละเอียดถ่องแท้ สามารถนำ skills ทั้ง 4 ด้านไปใช้ในการพูด และเขียนเพื่อความก้าวหน้าทางการงาน ตลอดจนสามารถทำข้อสอบ TOEFL ได้ทันที การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักศึกษาต้องทำความรู้จัก

Structure Course
 จะทบทวนและสอนวิธีการประยุกต์ใช้กฎ Grammar 25 กฎโดยอาจารย์จะอธิบายอย่างละเอียดว่าจะใช้กฎ Grammar ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างไร ทำไมต้องใช้กฎนี้ และถ้าใช้กฎอื่นจะไม่ถูกต้องหรือมีความหมายคลาดเคลื่อนกันออกไปอย่างไร คอร์สนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจกฎ Grammar 25 กฎได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียน อ่าน และพูดต่อไป

Absolute Vocabulary Course
 นอกเหนือจาก Grammar แล้ว Vocabulary เป็นอีกส่วนที่สำคัญยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนนกต้องมีปีก 2 ข้างในการบินฉันใด การเรียนภาษาอังกฤษให้แตกฉานจำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Grammar และ Vocabulary อย่างลึกซึ้งฉันนั้น เพราะความรู้ทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษต่อไป

Writing Course
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนหรือเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม หรือบทความต่างๆ Fast English เชื่อมั่นว่า หากนักศึกษาไทยสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้ดี โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาการรับทุนจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งการได้งานหลักที่มีค่าตอบแทนสูงก็ยิ่งเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น

Conversation iBT
 เป็น course ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะในการพูดเพื่อเตรียมสอบ TOEFL Speaking iBT โดยเฉพาะ โดยฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง จนเจ้าของภาษาสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ฝึกการใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมในการพูด ฝึกการเรียบเรียงความคิดเป็นภาษาอังกฤษ และแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะเรียนรู้ว่า จะพูดอย่างไร ถึงจะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลอย่างมีระบบ ชัดเจน และฟังแล้วน่าคล้อยตาม

English Conversation
 เป็น course ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ใน office การติดต่อธุรกิจกับชาวต่างประเทศ ตลอดจนการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจำวัน การรับโทรศัพท์ การต้อนรับลูกค้า การแนะนำตัวเอง การทักทายพูดคุยกับชาวต่างประเทศอย่างราบรื่นไม่เขินอาย นอกจากนี้จะสอนถ้อยคำและสำนวนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการใช้พูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานที่เป็นชาวต่างประเทศอีกด้วย

Business English Course
 This course is intended for business professionals at high-intermediate and advanced levels who need to communicate effectively with the English knowledge they have acquired.
 

GMAT
 Course นี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อโปรแกรมด้านบริหารธุรกิจ (MBA) โดยเฉพาะในสถาบันชั้นนำต่างๆ ในสหรัฐซึ่งจะนำคะแนน GMAT มาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการพิจารณาว่า ผู้สมัครคนใดมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ แน่นพอที่จะเรียนจบโปรแกรม และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างประสบผลสำเร็จ

 
 
 
 
 
 
 
เพียงโทรมาแจ้งว่า เพื่อนจะมาสมัครวันไหน
 
ที่สาขาใด และใครเป็นผู้แนะนำ คุณหรือเพื่อน
 
รับทันทีส่วนลด on top อีก 500 บาท
 
จาก Promotion พิเศษของสถาบัน
 
 
 
สาขาสีลม
02-631-2288
สาขาลาดพร้าว
02-937-2121
 
 
 
 
 

 
:: เพื่อนแนะนำเพื่อน ::
เพียงโทรมาแจ้งว่า เพื่อนจะมาสมัครวันไหน ที่สาขาใด และใครเป็นผู้แนะนำ คุณหรือเพื่อนรับทันทีส่วนลด on top อีก 500 บาท จาก Promotion พิเศษของสถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณขวัญชัย ชินวิชานาม
*ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่  Purdue University  ประเทศสหรัฐอเมริกา
"การที่ผมมาเรียนกับอาจารย์เรื่อยๆ อาจารย์ก็จะมี Motivation มาสอนหลายอย่าง ทำให้ผมเกิด Passion ขึ้นมาและอยากทำให้มันสำเร็จครับ"
 
 
     *สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจาก University of Texas at Arlington สาขา Computer Science เกรดเฉลี่ย 4.00
     *สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก Rochester Institute of Technology สาขา Computing and Information Sciences เกรดเฉลี่ย 4.00
"ถ้าเราแม่น Grammar จริงๆ แล้วยิ่ง Writing เรามีเวลาเรียบเรียงความคิด ถ้าภาษาไทยคุณชัด คุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตามกฎ 25 ข้อของ ดร.บุญชัยได้ ก็จบครับ"
 
 
*ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University College London
"เวลาผมเขียนงาน อาจารย์ที่นู่นจะชอบมาก เพราะผมใช้หลักการในคาบ Translation มันลุ่มลึกมากครับ ผมว่าในประเทศไทยไม่มีที่ไหนสอนได้อย่างนี้ครับ"

 
*สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตย์จาก Harvard University
"ผมได้เห็นคนทั่วทุกมุมโลกจริงๆ เห็นความสวยงามในความแตกต่างของแต่ละคน แต่กลับเป็นที่ๆ วัฒนธรรมทุกอย่างมารวมกันและเราพยายามทำความเข้าใจกัน ผมว่ามันสวยงามมากครับ"

 
*ได้รับทุนจาก Johns Hopkins University ไปเรียนต่อ MBA
"อาจารย์ไม่ได้สอนแค่เรื่องของภาษาอังกฤษ แต่สอนเรื่องการคิด การใช้ชีวิตให้เป็นคนดี เพราะการที่เราเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ เราควรทำประโยชน์ต่อคนอื่น เพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตอย่างมีคุณค่า"

 
คุณสุดาภรณ์ วิทยากุล  
*สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก New York University (NYU) สหรัฐอเมริกา
"มาเรียนที่ Fast English เยอะมาก และอาจารย์ก็จะพูดบ่อยมาก เหมือนกับเป็นการสะกดจิตในตัว ทำให้เราอยากเก่ง และอยากไปค่ะ เชื่อว่าถ้าเราเก่งเราก็น่าจะทำอะไรให้กับคนได้เยอะค่ะ"

*สอบ IELTS ได้ 7.5 คะแนน
"Fast English เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแบบผม เพราะว่าผมจะได้ Software ของอาจารย์เข้าไปใหม่ทั้งหมด ที่อื่นไม่ได้มีการปูพื้นฐาน หรือสอนให้เรารู้ภาษาอังกฤษแบบที่ Fast English ครับ"

*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 105 iBT
"อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆ ทุกคน เพราะว่าก็จำหลายๆ คนได้ที่ยังเรียนอยู่ที่ Fast English คิดว่าได้เดินมาในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว อาจจะต้องมองเข้าไปในตัวเองให้มากขึ้นว่าเราขาดอะไรค่ะ"

*ได้ทุนการศึกษาปริญญาโทที่ University Of Southern California
"อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้ผมมีวันนี้ Grammar หรือ Vocab ของอาจารย์สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เรามีรากฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงและใช้ไปได้ชั่วชีวิตครับ"
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
"ที่ผมอ่านภาษาอังกฤษออก ทำคะแนน TOEFL ได้สูงก็เพราะ Grammar และ Vocabulary ของอาจารย์ล้วนๆ ครับ"
 
*สำเร็จการศึกษาศิลปะศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"หลักคำสอนของอาจารย์มันถูกต้อง และหลักสูตรมันดีอยู่แล้ว ถ้าเราเดินไปถึงจุดหนึ่งตามที่อาจารย์วางเป้าไว้ได้ เราก็จะเก่งเองค่ะ"
 
*สอบ TOEIC ครั้งแรกได้คะแนน 975 คะแนน
"ภาษาอังกฤษมันทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น และเป็นการเปิดโอกาสที่จะออกจากประเทศไทยไปสู่ระดับโลกครับ"
 
*ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท
ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท จาก Texas Tech University และได้ทั้ง Graduate Assistantship, Graduate Scholarship และ Fellowship จากทางมหาวิทยาลัย
 
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 99 iBT
"สิ่งที่เรียนไปสามารถนำมาใช้งานได้จริง พยายามอย่ามีคำถาม ลองทำตามก่อน แล้วดูว่าเป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้ก็ลองกลับมาดูว่าที่พลาดไปเป็นเพราะอะไร"
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 99 iBT
"ชอบอ่านมาตั้งแต่เด็กๆ ครับ แต่ไม่เคยเข้าใจ Grammar หรือหลักของมันจริงๆ สักทีครับ พอมาตอนนี้มี Grammar มี Structure แล้ว ทำให้สามารถ lock ประโยคไว้ได้ครับ"
 
*สอบ TOEIC ได้คะแนน 910 คะแนน
"เรียนมาหลายที่ แต่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เป็นระบบ ก็ต้องมาจบที่ Fast English ค่ะ"
 
 
*ได้ทุนตลาดหลักทรัพย์ไปศึกษาต่อที่ Carnegie Mellon University สาขา Software Management
"ภาษาอังกฤษ เป็น Tools ที่จะทำให้เราสามารถก้าวไปไกลได้มากขึ้น อย่างในปัจจุบันตำราภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีใครแปลแล้ว การที่เราอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้มันทำให้เราไปได้ไกลกว่า"
 
 
*ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
ได้รับทุน Erasmus Mundus ไปเรียนปริญญาโทที่ École Normale Supérieure de Cachan ประเทศฝรั่งเศส และได้ทุนเรียนปริญญาเอกจากรัฐบาลฝรั่งเศส สาขา Physics ที่ University Paris-Sud และทุน Marie-Curie post-doctoral fellowship ที่ University of Tokyo
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 107 iBT
"สิ่งที่อาจารย์สอนนอกเนื้อหา เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการกระตุ้นเราให้มีพลังในการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ"
 
*จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania และปริญญาเอกที่ Boston University
"ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ ที่ทำให้หนูมีวันนี้ ที่ตั้งใจสอนหนูและสอนเพื่อนๆ ทุกคน ทั้งภาษาอังกฤษและปรัชญาในการดำเนินชีวิตค่ะ"
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
"อาจารย์เป็น inspiration ให้ผมอยากไปเรียนอเมริกาต่อหลังจากเรียนจบครับ อยากไปทำงานที่โน้นเลยตัดสินใจไม่เอาทุน กพ. ครับ"
 
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 100 iBT
"มาเรียนที่นี่นอกจากได้ภาษาแล้ว เราจะได้เรื่องแรงบันดาลใจด้วย ตอนแรกเรียนอยู่ก็ทำงานไปค่อยๆ หมดไฟไปเรื่อยๆ มาเรียนที่นี่ฟังอาจารย์พูดบ่อยๆ มันทำให้มีไฟอยากไปเรียนต่อครับ"
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 102 iBT
"ผมเกลียดภาษาอังกฤษมากๆ เลยครับ แต่พอมาเรียนที่นี้ ภาษาอังกฤษมันน่าเรียน พอเรียนกับครูผู้สอนที่สอนเป็นระบบ ก็สามารถทำให้ผมตั้งใจเรียนได้ และเรียนภาษาอังกฤษได้สนุกครับ"
 
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
"หนูเคยไปเรียนมาหลายที่เขาก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษเรียนได้ไม่มีวันจบ สามารถเรียนไปได้เรื่อยๆ แต่กฎ Grammar ของอาจารย์ถ้ารู้แล้วก็จบค่ะเพราะมันมีแค่นั้นจริงๆ"
 
 
*ได้รับ Internship ในการทำวิจัย ที่ The University of Michigan เป็นระยะเวลา 1 ปี
"ตั้งแต่มาเรียนวันแรกก็รู้สึกว่าอาจารย์ช่วยเปิดโลกทัศน์ของผมให้กว้างขึ้น เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเก่งภาษาอังกฤษ"
 
*ได้รับการตอบรับจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สาขา Civil Engineering
"มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะภาษาอังกฤษของอาจารย์บุญชัยและ Fast English อยากจะบอกทุกๆ คนว่าคุณอยู่ถูกที่แล้ว อย่าปล่อยให้หลุดมือไป หรืออย่าละทิ้งความตั้งใจของเรากลางคันครับ"
 
 
*สอบ TOEIC ได้ 830 คะแนน
"อาจารย์เป็นครูภาษาอังกฤษคนแรกของผม ที่ทำให้ผมรู้จักกับภาษาอังกฤษจริงๆ เป็นครูชีวิต และทำให้ผมเป็นศิษย์มีครูครับ"
 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 103 iBT
"ขอบคุณ fast english และอาจารย์บุญชัย ที่สอนทั้งธรรมมะและภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มีอาจารย์ ก็ไม่มีผมในวันนี้ครับ"
 
 
 
 
   
   
   
 Special Promotion CD New Dimension
จากราคา 150 บาท เหลือเพียง 99 บาท,
270 บาท เหลือเพียง 199 บาท
ด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด *หมายเหตุ เฉพาะบางรายการที่ร่วม Promotion เท่านั้น
 
   
 
รายการ New Dimensions ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00-10.00 น. ทาง FM 96.5 อสมท. โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
New Dimensions เป็นรายการวิทยุที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักบริหารและ นักปรัชญาระดับโลกที่ถ่ายทอดมุมมอง แนวความคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านหนังสือ Bestseller ประเภท Business Management, How to, Psychology, Philosophy และ Self-improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อและเป็นระบบ
 
สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก Fan Club ได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English หรือ โทร. 02-937-2121 เพียงเท่านี้คุณก็จะได้อ่านบทความอย่างจุใจและเต็มอิ่มตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก...สมัครสมาชิกที่นี่ 
 
 

 
 

 Feedback จากผู้ฟังรายการ New Dimensions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@