Loading...

 

 
 
 
 
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ในรายการ CEO Vision 96.5 FM
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 102 iBT 
 
ประกาศวันหยุด สถาบันพัฒนาภาษา Fast Englishจะปิดทำการในวันที่ 7 และ 10 - 16 เมษายน 2557
Intensive Grammar Course   ต้อนรับปิดเทอมกับคอร์ส intensive Grammar
 
 
 
 
 
 
People are always trying to improve their intelligence. They study very hard, read a lot and learn by experiences.
 
สนใจ CD อื่นๆและอ่านบทสรุปคัดย่อของแต่ละสัปดาห์ เชิญคลิ๊กไปที่ www.drboonchai.com หรือ
ติดต่อ 02-9372121
.
 

รายการ New Dimensions
ครั้งล่าสุด  

จัดโดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณจิราภัทร หริกุลรักษ์   
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 100
 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติภัทร อภิชาติไกรสร   
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 107 iBT เทียบเท่ากับ 627 PBT
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกนกรัตน์ นามะสนธิ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทยไปศึกษาต่อ MBA ที่ Darden School มหาวิทยาลัย Virginia
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณปณิธาน วงศ์อำมาตย์ ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOFEL ได้คะแนน 103 iBT
 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณวิภาวี ลิ้มสกุล เรียน Grammar, Multi-English ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกที่ University of California และได้ Teaching Assistant  
 
 
ขอแสดงความยินดีคุณภาณุวัศร์ แก้วปัญญา เรียน Multi-English Skills, Structure,Conversation iBT, Writing สอบ TOEFL ได้คะแนน 104 iBT
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณธนชัย ทัศนาวิวัฒน์ เรียน Gold Card ที่สอบ TOFEL ได้คะแนน 101 iBT เทียบเท่า 610 PBT  
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณพายัพ ศิรินาม  จบปริญญาโทจาก University of Arlingto Texas คณะ Computer สาขา Information Security เกรดเฉลี่ย4.00
  • The Wholesome Hidden Message of ‘Gangnam Style’
  • Learning Curve: With a Push, Japan’s Universities Go Global  
  • Selling ‘Gangnam Style’: Why K-Pop and Commercials Are a Perfect Match 
More>>
 
 
"Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get."
- Dale Carnegie
"A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty."
- Winston Churchill
"Many of life's failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up."
- Thomas A. Edison
 
 
  
If you have frequent headaches, look at what you eat.
Foods and beverages may play a role in some headaches,
If you want to treat yourself, dark chocolate is the way to go.
It’s better than milk chocolate because of its high concentration of cocoa,
 
 
GreaGreat minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
If you want others to be happy, practice compassion.If you want to be happy, practice compassion. 
As soon as you honor the present moment, all unhappiness and struggle dissolve, and life begins to flow with joy and ease.
 

 

 
 
ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
 
 
 

ทุนจะมอบให้ทั้งสิ้นจำนวน 6 ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละประมาณ 10,000 ปอนด์

http://www.mediafire.com/convkey/5ab1/3jmxhnsz7dba4q26g.jpg
ทุนปริญญาโท University of Glasgow  

มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิาบริหารธุรกิจ

http://www.mediafire.com/convkey/5ab1/3jmxhnsz7dba4q26g.jpg
ทุนปริญญาโท The Foundation for the Lugano Faculties of USI  
มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางผู้มอบทุนกำหนด
   
City University London มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวนกว่า 12 ทุนด้วยกัน ที่สหราชอาณาจักร
  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
 
" เก่งภาษาอังกฤษได้ใน 1 เดือน "
เรียนภาษาอังกฤษ กับดร.บุญชัย
ที่นี่.. ที่ FAST ENGLISH
 
 
 
Americans
In good weather, my friend Mark always let his yellow-naped Amazon parrot, Nicky, sit on the balcony of his tenth-floor apartment...  
Americans
A first grade teacher explains to her class that she is an American.She asks her students to raise their hands if they were American too.....
Late for Work
Johnson, who always shows up for work on time, comes in an hour late, his face scratched and bruised...  
 
 
บทสรุปจากรายการ CEO Forum ช่วง New Dimensions โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00 น.
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องปรัชญา ศาสนา Self-Improvement และข้อคิดด้านธุรกิจ
สร้างสุขสร้างปัญญาด้วยคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร พระคาถานี้ประพันธ์และเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระคาถาชินบัญชรนี้นอกจากจะนำมาซึ่งสวัสดิมงคลต่อผู้ที่สวดแล้ว ยังเป็นคาถาที่ใช้ปลุกเสกพระสมเด็จเป็นวัตถุมงคลอันเลื่องชื่ออีกด้วย

ปลุกจิตให้ตื่นด้วยพลังแห่งความรู้สึก
พลังแห่งความรู้สึกจะทำให้เรามีความสุข รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และสามารถนำเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง การสร้างพลังแห่งความรู้สึกดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

วิธีการตัดวงจรอุบาทว์ของการย้ำคิดย้ำทำ
คนมากมายในยุคปัจจุบันมีอาการของโรคทางจิตคือ ย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder) อาการทีแสดงออกมาคือ มีความอึดอัด กลัดกลุ้ม หงุดหงิด เศร้าหมอง...
 
 
TOEFL สำหรับใช้สมัครเรียนได้ทั้งวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และสถาบันหรือตัวแทนสถานศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
TOEIC สำหรับใช้สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
IELTS สำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ
GMAT สำหรับคนที่จะเข้าหลักสูตร MBA
GRE สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ไม่ใช่คณะ MBA
SAT สำหรับใช้สอบเข้าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกา
CU-TEP เป็นการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการสอบ
TU-GET สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ก่อนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง
Free web page counter
@
Copyright © 2011 เรียนภาษาอังกฤษ All Rights Reserved.        
สถาบันสอนภาษา FAST ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษ รู้เร็วและอย่างมีหลัก เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่จำได้ง่าย