ขอแสดงความยินดีกับ
คุณวิศรุต ยงบรรเจิด
ทุนวิชาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขา การจัดการด้านพลังงาน
 
อาจารย์บุญชัยรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอนักศึกษาเก่า Fast English
คุณฝ้าย จีราพร ลีลาวัฒนชัย ซึ่งได้ทุน ก.พ.
ไปศึกษาต่อ...
 
ขอแสดงความยินดีกับ
น.พ.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์ 
ที่ได้รับทุนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ไปศึกษาต่อและดูงานที่...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณทวีชัย วิทิตสุวรรณกุล
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
จาก The Department of...
 
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณวารัตน์ ลิ่มวิบูลย์
สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 103 iBT...
 
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณชวนากร เทียรบุญเลิศรัตน์
สอบ TOEFL ครั้งแรกได้คะแนน 104 iBT...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ "สำเร็จ เคล็ด (ไม่) ลับ"
ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
ในรายการ "ห้องรับแขก" ทาง FM 89.5
โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
สรุปผลการประเมินการบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับบุคลากร...
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
ในรายการ "ธรรมะวันอาทิตย์"
ทางสถานีวิทยุ FM 96.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ New Dimensions ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00-10.00 น. ทาง FM 96.5 อสมท.
โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
New Dimensions เป็นรายการวิทยุที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักบริหารและ
นักปรัชญาระดับโลกที่ถ่ายทอดมุมมอง แนวความคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ผ่าน
หนังสือ Bestseller ประเภท Business Management, How to, Psychology,
Philosophy และ Self-improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อ
และเป็นระบบ
 
สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก Fan Club ได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
หรือ โทร. 02-631-2288 เพียงเท่านี้คุณก็จะได้อ่านบทความอย่างจุใจและ
เต็มอิ่มตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก...สมัครสมาชิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"There are only two ways to
live your life. One is as though
nothing is a miracle."

- Albert Einstein -
theoretical physicist
"Miracles don't happen. You
make them happen. They're
not wishes or dreams or
candles..."

- Julie Anne Peters -
American author
"Your only limitation is the one
youset up your own mind."

- Napoleon Hill -
American author
"Anyone who stops learning
is old, whether at twenty or
eighty. Anyone who keeps.."

- Henry Ford -
American industrialist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@