เก่งภาษาอังกฤษ เปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ เปลี่ยนตระกูล

 

 
 
 
 
 
     

อาจารย์ขอแสดงความดีใจกับคุณเอกชัย ปัญญาธรากร ที่ทำคะแนน TOEFL สูงถึง 101 คะแนน ความสามารถดังกล่าวจะช่วยให้คุณเอกชัยมีโอกาสได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 หรือ Ivy League Schools...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบ TOEIC ครั้งแรกได้คะแนน 975 คะแนน
ที่มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษตอนไป New York
สอบ TOEFL iBT ครั้งแรกได้คะแนน
103 iBT
 
                 
                 
   
ที่ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท Master of Fine Arts หลักสูตร Arts...
 
ที่ได้ทุนตลาดหลักทรัพย์ไปศึกษาต่อที่ Carnegie Mellon University ประเทศ...
 
สอบ TOEFL iBT ได้ 100 iBT
และได้รับทุน 5,000 บาทจากทาง...
                 
                 
                More Inspiration... 
                More Success Cases... 
                 
                 
 
 
 
 

       
วันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ไปพูดเรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน”
ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้เชิญ
ผมมาพูดเรื่อง “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
รายการ "สำเร็จ เคล็ด (ไม่) ลับ"
ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
ในรายการ "ห้องรับแขก" ทาง FM 89.5
โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Special Promotion CD New Dimension
จากราคา 150 บาท เหลือเพียง 99 บาท,
270 บาท เหลือเพียง 199 บาท
ด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด *หมายเหตุ เฉพาะบางรายการที่ร่วม Promotion เท่านั้น
 
   
 
รายการ New Dimensions ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00-10.00 น. ทาง FM 96.5 อสมท.
โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
New Dimensions เป็นรายการวิทยุที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักบริหารและ
นักปรัชญาระดับโลกที่ถ่ายทอดมุมมอง แนวความคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ผ่าน
หนังสือ Bestseller ประเภท Business Management, How to, Psychology,
Philosophy และ Self-improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อ
และเป็นระบบ
 
สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก Fan Club ได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
หรือ โทร. 02-631-2288 เพียงเท่านี้คุณก็จะได้อ่านบทความอย่างจุใจและ
เต็มอิ่มตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก...สมัครสมาชิกที่นี่
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 

       
"There are only two ways to
live your life. One is as though
nothing is a miracle."

- Albert Einstein -
theoretical physicist
"Miracles don't happen. You
make them happen. They're
not wishes or dreams or
candles..."

- Julie Anne Peters -
American author
"Your only limitation is the one
youset up your own mind."

- Napoleon Hill -
American author
"Anyone who stops learning
is old, whether at twenty or
eighty. Anyone who keeps.."

- Henry Ford -
American industrialist
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@