สอบ TOEIC ได้คะแนนสูงถึง 910 คะแนน
สำเร็จการศึกษาศิลปะศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ม.ธรรมศาสตร์...
ทุนวิชาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขา การจัดการด้านพลังงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณฝ้าย จีราพร ลีลาวัฒนชัย ซึ่งได้ทุน ก.พ.
ไปศึกษาต่อ...
 
ที่ได้รับทุนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ไปศึกษาต่อและดูงานที่...
 
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
จาก The Department of...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ "สำเร็จ เคล็ด (ไม่) ลับ"
ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
ในรายการ "ห้องรับแขก" ทาง FM 89.5
โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
สรุปผลการประเมินการบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับบุคลากร...
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
ในรายการ "ธรรมะวันอาทิตย์"
ทางสถานีวิทยุ FM 96.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ New Dimensions ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00-10.00 น. ทาง FM 96.5 อสมท.
โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
New Dimensions เป็นรายการวิทยุที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักบริหารและ
นักปรัชญาระดับโลกที่ถ่ายทอดมุมมอง แนวความคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ผ่าน
หนังสือ Bestseller ประเภท Business Management, How to, Psychology,
Philosophy และ Self-improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อ
และเป็นระบบ
 
สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก Fan Club ได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
หรือ โทร. 02-631-2288 เพียงเท่านี้คุณก็จะได้อ่านบทความอย่างจุใจและ
เต็มอิ่มตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก...สมัครสมาชิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"There are only two ways to
live your life. One is as though
nothing is a miracle."

- Albert Einstein -
theoretical physicist
"Miracles don't happen. You
make them happen. They're
not wishes or dreams or
candles..."

- Julie Anne Peters -
American author
"Your only limitation is the one
youset up your own mind."

- Napoleon Hill -
American author
"Anyone who stops learning
is old, whether at twenty or
eighty. Anyone who keeps.."

- Henry Ford -
American industrialist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@